PRIVATNA PRAKSA FIZIKALNE TERAPIJE DANKO BUTALA

bacc. physioth.

Kovačićevo Brdo 5

47000 Karlovac

mob: 098/220- 668

tel./fax: 047/431- 160

e-mail: butdan@yahoo.com

RADNO ISKUSTVO
Datum STUDENI 1992. - TRAVANJ 2005.
Naziv i adresa poslodavca OPĆA BOLNICA KARLOVAC; ANDRIJE ŠTAMPARA 3, KARLOVAC
Vrsta zaposlenja SLUŽBA ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
Naziv radnog mjesta VIŠI FIZIOTERAPEUT
Glavne aktivnosti i odgovornost PROVOĐENJE TERAPIJE I REHABILITACIJE U SEKTORIMA - ELEKTROTERAPIJA, HIDROTERAPIJA, KINEZITERAPIJA
Datum TRAVANJ 2005. - TRAVANJ 2007.
Naziv i adresa poslodavca HRVATSKI SKIJAŠKI SAVEZ, TRG KREŠIMIRA ĆOSIĆA 11,ZAGREB
Vrsta zaposlenja FIZIOTERAPEUT HRVATSKE ŽENSKE I MUŠKE REPREZENTACIJE
Naziv radnog mjesta VIŠI FIZIOTERAPEUT
Glavne aktivnosti i odgovornost PREVENCIJA I REHABILITACIJA SPORTSKIH OZLJEDA I OŠTEĆNJA
Datum SIJEČANJ 2008.-
Naziv i adresa poslodavca PRIVATNA PRAKSA FIZIKALNE TERAPIJE, P.KRUŽIĆ 20 KARLOVAC
Vrsta zaposlenja FIZIKALNA TERAPIJA I REHABILITACIJA ,TRAKCIJA KRALJEŽNICE
Naziv radnog mjesta PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE

IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠVANJE
Datum 1984. - 1988.
Naziv i vrsta organizacije izobrazbe i stručnog usavršavanja MEDICINSKA ŠKOLA -KARLOVAC
Glavni kolegiji/uključene profesionalne vještine FIZIOTERAPIJA
Naziv dobivenog zvanja FIZIOTERAPEUTSKI TEHNIČAR
Stupanj prema državnoj klasifikaciji SSS, SREDNJA STRUČNA SPREMA
Datum 1989. - 1992.
Naziv i vrsta organizacije izobrazbe i stručnog usavršavanja VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Glavni kolegiji/uključene profesionalne vješine FIZIOTERAPIJA
Naziv dobivenog zvanja VIŠI FIZIOTERAPEUT
Stupanj prema državnoj klasifikaciji VIŠA STRUČNA SPREMA
Datum 11.OŽUJAK 2003.
Naziv i vrsta organizacije izobrazbe i stručnog usavršavanja VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA, SVEUčILIŠE U ZAGREBU
Glavni kolegiji/uključene profesionalne vještine FIZIOTERAPIJA
Naziv dobivenog zvanja PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE

OSOBNE VJEŠTINE I ZNANJA
SIJEČANJ 1998. GODINE - STRUČNO USAVRŠAVANJE KBC REBRO, ZAGREB - HRV. ZBOR FIZIOTERAPEUTA I THE MCKENZIE INSTITUTE ZAGREB, HRVATSKA TEMA: MEHANICAL DIAGNOSIS AND THERAPY; PART A + PART B
OŽUJAK 1998. GODINE - STRUČNO USAVRŠAVANJE HRV. DRUŠTVO ZA SPORTSKU MEDICINU, VARAŽDIN VARAŽDIN, HRVATSKA TEMA : MOGUĆNOST KORIŠTENJA DOPUNSKE MEDICINE U SPORTU
LIPANJ 1998. GODINE - STRUČNO USAVRŠAVANJE HRV. DRUŠTVO ZA SPORTSKU MEDICINU, LOVRAN LOVRAN, HRVATSKA TEMA: OSNOVNI I NAPREDNI Č SPORTSKE MEDICINE ( 70 SATI)
LISTOPAD 1998. GODINE - STRUČNO USAVRŠAVANJE KLINIKA ZA ORTOPEDIJU, LOVRAN LOVRAN, HRVATSKA TEMA: II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM "SPORT AND MEDICINE"
SVIBANJ 1999. - STRUČNO USAVRŠAVANJE HRV. UDRUGA FIZIOTERAPEUTA CRIKVENICA (THALASSOTHERAPIA) TEMA: MANUALNA MEDICINA ( 40 SATI)
LISTOPAD 2000. - STRUČNO USAVRŠAVNJE HRV.ZBOR FIZIOTERAPEUTA ZAGREB, HRVATSKA TEMA: I. SIMPOZIJ ORTOPEDSKO TRAUMATOLOŠKOG ŠPORTSKOG DRUŠTVA
LIPANJ 2000. - STRUČNO USAVRŠAVNJE EUROPEAN MEDICAL LASER ASSOCIATION CAVTAT, HRVATSKA TEMA: LASERS IN REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE
OŽUJAK 2003.- ZAVRŠIO TROGODIŠNJI PROG.STUDIJA FIZIOTERAPIJE U TRAJANJU 6 SEMESTARA NA ZDR.SVEUČIILIŠU U ZAGREBU - PRVOSTUPNIK FIZIOTERAPIJE
LIPANJ 2007. STRUČNO USAVRŠAVANJE HRVATSKI KOŠARKAŠKI SAVEZ VODICE, HRVATSKA TEMA: STRUČNI SEMINAR HRVATSKE UDRUGE ZDRAVSTVENIH DJEALTNIKA U KOŠARCI - PREDAVAČ
SIJEČANJ 2010.- ODOBRENJE ZA SAMOSTALAN RAD (HKF)
TRAVANJ 2011.-RADIONICE MANUALNE MEDICINE VRATNA I L-S KRALJEŽNICA (HZF)

ORGANIZACIJSKE VJEŠTINE I ZNANJA
ČLAN ODBORA ZA ETIKU PRI HRVATSKOM ZBORU FIZIOTERAPEUTA


Sva prava pridržana @ PROfizio BUTALA, 2012.g.